Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid is bedoeld om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen van informatie via cookies en andere trackingtechnologieën (zoals gifs, web beacons, enz.). De functionaliteiten waarvoor wij deze technologieën gebruiken kunnen het volgende omvatten:
U te helpen bij de navigatie; U te helpen bij de registratie voor onze evenementen, het inloggen en uw mogelijkheid om feedback te geven; Het gebruik van onze producten, diensten of toepassingen te analyseren; U te helpen bij onze promotie- en marketinginspanningen (met inbegrip van behavioral advertising);
Het aanbieden van inhoud van derden (zoals inhoud van sociale media). Tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, plaatsen wij cookies nadat wij uw toestemming hebben ontvangen.
Links naar andere websites
Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de cookies / trackingtechnologieën van andere websites en dat dit Cookiebeleid niet van toepassing is op die websites.
Hoe ons te contacteren
Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Cookiebeleid of de informatiepraktijken van deze site, gebruik dan de e-mail hello@black-insomnia.com.
Wijzigingen in dit Cookiebeleid
Als dit Cookiebeleid wordt gewijzigd, zal het herziene beleid op deze site worden geplaatst. Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2022.